اسامی برندگان جوایز رویداد روز طبیعت با همراه گام ۱۳۹۷

اسامی برندگان جوایز رویداد روز طبیعت با همراه گام ۱۳۹۷ اعلام شد.

ضمن تشکر و قدردانی از استقبال پرشور از تمامی اعضاء باشگاه پیاده روی همراه گام از رویداد سراسری پیاده روی و نشاط در روزهای ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ (روز طبیعت) فروردین ۱۳۹۷ ، مراسم قرعه کشی جوایز این رویداد در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۹ در حضور جناب آقای دکتر طاوسی ریاست محترم دفتر امور مشترک انجمن های فدراسیون در محل ساختمان فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار گردید و نتایج زیر بشرح زیر اعلام می گردد.

ضمناً نحوه دریافت جوایز از طریق کانال تلگرام همراه گام و کانال تلگرام موسسه ورزشی آوای هورمان جوان اطلاع رسانی خواهد شد.

اسامی برندگان:

۱ ۶۴۰****۰۹۳۷ آرمین فرازمان تهران تهران ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲ ۹۰۰****۰۹۳۵ مصطفی آرمیون اصفهان فولاد شهر ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳ ۱۶۴****۰۹۱۰ خلف روشن زاده خوزستان اهواز ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۴ ۱۱۹****۰۹۳۶ علی بارونی تهران ری ساعت ورزشی VIP ۱ عدد
۵ ۹۳۵****۰۹۱۲ م حسین زاده تهران تهران ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶ ۱۷۶****۰۹۱۲ مسعود باقری پور قم قم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۷ ۴۸۸****۰۹۱۳ رحیم کریمیان اصفهان اصفهان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۸ ۳۸۸****۰۹۱۳ زهرا مظفرپور اصفهان اصفهان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۹ ۶۲۴****۰۹۱۲ فاطمه بیات تهران تهران ساعت ورزشی VIP ۱ عدد
۱۰ ۳۲۴****۰۹۳۸ arezo mahdavi اصفهان اصفهان ساعت ورزشی VIP ۱ عدد
۱۱ ۹۸۳****۰۹۱۲ الهه فقیه تهران تهران ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲ ۰۴۲****۰۹۱۳ مهدی میرحسینی یزد یزد ساعت ورزشی VIP ۱ عدد
۱۳ ۳۰۲****۰۹۳۳ انیتا امیری فارس فسا ساعت ورزشی VIP ۱ عدد
۱۴ ۷۲۹****۰۹۱۲ فرخنده کاظمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵ ۱۳۲****۰۹۳۶ سعید مروی خراسان رضوی مشهد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶ ۳۰۳****۰۹۳۵ فاطمه پوراسکندری اردبیل اردبیل ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷ ۷۶۸****۰۹۱۲ حبیب الله ترکمن نژاد تهران تهران ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸ ۷۲۲****۰۹۱۳ فرانک بهرامی اصفهان اصفهان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال