اسامی برندگان قرعه کشی جوایز (سری دوازدهم) نقدی بهمن ماه ۱۳۹۷

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز (سری دوازدهم) بهمن ماه همراه گام بشرح زیر میباشند.

نحوه دریافت جوایز:

برندگان جوایز میتوانند با ورود به اپلیکیشن پیاده روی همراه گام و ورود به قسمت ارتباط با ما 

مشخصات زیر را ارسال نمایند تا در اسرع وقت جوایز نقدی به حساب ایشان واریز گردد :

در قسمت موضوع: (برنده جوایز بهمن ۹۷)

در قسمت متن پیام: (نام و نام خانوادگی-شماره ۱۶ رقمی کارت بانکی-نام بانک)

(شماره کارت بانکی حتما میبایست به نام برنده جایزه باشد)

مهلت ارسال مشخصات:

۱۳۹۷/۱۲/۲۵

تلفن نام نام خانوادگی استان مبلغ جایزه
۱ ۰۹۱۹۳۵***۸۱ هادی قنبری قم ۳۰۰۰۰۰ ریال
۲ ۰۹۱۲۱۳***۴۲ سعید سلیمانی تهران ۳۰۰۰۰۰ ریال
۳ ۰۹۱۲۵۰***۳۲ رضا اکبرپور تهران ۳۰۰۰۰۰ ریال
۴ ۰۹۱۳۹۹***۷۴ الهام سلیمانی اصفهان ۳۰۰۰۰۰ ریال
۵ ۰۹۱۴۱۴***۲۰ زینب برزگری آذربایجان غربی ۳۰۰۰۰۰ ریال
۶ ۰۹۱۳۲۹***۷۸ منصور ضیمران اصفهان ۳۰۰۰۰۰ ریال
۷ ۰۹۱۳۳۵***۶۷ احمد پاکژاد یزد ۳۰۰۰۰۰ ریال
۸ ۰۹۱۱۸۴***۱۲ سیده هاجر میرفاطمی گیلان ۳۰۰۰۰۰ ریال
۹ ۰۹۰۱۳۸***۰۹ مهدی ربیعی همدان ۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ۰۹۳۸۰۲***۷۶ فرج اله مرتضایی سمنان ۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۱ ۰۹۳۹۵۹***۲۲ مرضیه ممدوحی آذربایجان شرقی ۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۲ ۰۹۱۵۱۸***۹۷ فاطمه وحدانی خراسان شمالی ۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۳ ۰۹۱۷۰۸***۹۱ فاطمه جمشیدی بوشهر ۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۴ ۰۹۱۶۹۶***۵۵ سمیه کوشاری لرستان ۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۵ ۰۹۳۷۷۳***۷۰ سارا سلیمانی طادی خوزستان ۳۰۰۰۰۰ ریال