اسامی برندگان قرعه کشی جوایز (سری نهم) نقدی مهر ماه ۱۳۹۷

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز (سری نهم) مهر ماه ۱۳۹۷ همراه گام بشرح زیر میباشند.

نحوه دریافت جوایز:

برندگان جوایز مهر ماه ۱۳۹۷ میتوانند با ورود به اپلیکیشن پیاده روی همراه گام و ورود به قسمت ارتباط با ما اطلاعات زیر را ارسال نمایند تا در اسرع وقت جوایز نقدی به حساب ایشان واریز گردد :

در قسمت موضوع: (برنده جوایز مهر ۹۷)

در قسمت متن پیام: (نام و نام خانوادگی-شماره ۱۶ رقمی کارت بانکی-نام بانک)

(شماره کارت بانکی حتما میبایست به نام برنده جایزه باشد)

۱

۰۹۱۰۸****۶۴

سمیرا مردعلی خوزستان اهواز ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۲

۰۹۰۲۵****۰۲

مهدی قربانی فلاح البرز کرج ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۳

۰۹۳۷۱****۸۴

نوید خزاعی لرستان الیگودرز ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۴

۰۹۳۰۵****۴۰

Samira Farshchi آذربایجان شرقی بناب ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۵

۰۹۱۰۲****۶۵

زهرا دین دوست ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۶

۰۹۳۹۹****۲۲

مصطفی مرتضوی تهران شهریار ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۷

۰۹۱۵۶****۱۸

حسن عبدولی مرکزی تفرش ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۸

۰۹۱۱۸****۱۲

مهدیس محبی گیلان فومن ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۹

۰۹۱۲۰****۰۱

نگین نظری خراسان جنوبی بیرجند ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۱۰

۰۹۳۷۱****۳۲

حسن ابوالحسینی خوزستان اهواز ۵۰۰.۰۰۰ ریال