اسامی برندگان قرعه کشی جوایز (سری هشتم) نقدی شهریور ماه ۱۳۹۷

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز (سری هشتم) مرداد ماه همراه گام بشرح زیر میباشند.

نحوه دریافت جوایز:

برندگان جوایز میتوانند با ورود به اپلیکیشن پیاده روی همراه گام و ورود به قسمت ارتباط با ما اطلاعات زیر را ارسال نمایند تا در اسرع وقت جوایز نقدی به حساب ایشان واریز گردد :
در قسمت موضوع: (برنده جوایز شهریور ۹۷)
در قسمت متن پیام: (نام و نام خانوادگی-شماره ۱۶ رقمی کارت بانکی-نام بانک)
(شماره کارت بانکی حتما میبایست به نام برنده جایزه باشد)

۱

۰۹۱۹۰****۳۱

Maryam Bourbour ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۲

۰۹۱۴۸****۴۲

valeh ebrahimi تهران تهران ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۳

۰۹۱۸۴****۳۳

آذر اسدی مرکزی اراک ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۴

۰۹۱۷۱****۵۰

محمد افشارزاده بوشهر بوشهر ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۵

۰۹۱۰۴****۷۷

دیبا ایرانی قزوین قزوین ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۶

۰۹۱۴۱****۳۶

افشبن بنابیان آذربایجان شرقی بناب ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۷

۰۹۰۱۹****۹۲

فاطمه ترابی بوشهر بوشهر ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۸

۰۹۳۶۵****۵۹

مسعود تقی لو زنجان زنجان ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۹

۰۹۱۲۲****۵۳

الهه حاتمی تاجیک ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۱۰

۰۹۳۷۴****۱۱

سارا ظهوری خوزستان دزفول ۵۰۰.۰۰۰ ریال