برندگان قرعه کشی جوایز (سری هفتم) نقدی مرداد ماه ۱۳۹۷

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز (سری هفتم) مرداد ماه همراه گام به قید قرعه تعیین و بشرح زیر میباشند.

نحوه دریافت جوایز:

برندگان جوایز میتوانند با ورود به اپلیکیشن پیاده روی همراه گام و ورود به قسمت ارتباط با ما اطلاعات زیر را ارسال نمایند تا در اسرع وقت جوایز نقدی به حساب ایشان واریز گردد :

در قسمت موضوع: (برنده جوایز مرداد ۹۷)

در قسمت متن پیام: (نام و نام خانوادگی-شماره ۱۶ رقمی کارت بانکی-نام بانک)

(شماره کارت بانکی حتما میبایست به نام برنده جایزه باشد)

۱

۰۹۳۶****۲۲۴

مریم پروازه اصفهان اصفهان ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۲

۰۹۱۲****۲۰۶

سارا

رمضانی البرز کرج ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۳

۰۹۳۵****۵۶۱

سپیده طاعتی آذربایجان غربی ارومیه ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۴

۰۹۱۷****۹۴۰

مرضیه

ایرگ بوشهر بوشهر ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۵

۰۹۱۲****۲۲۱

لیلا

نخعی تهران تهران ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۶

۰۹۱۲****۳۱۸

آزاد

ملت گهر تهران تهران ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۷

۰۹۳۰****۴۸۴

وحیده

پیران خو فارس کازرون ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۸

۰۹۰۳****۰۵۳

عاطفه

مرادی کرمان کرمان ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۹

۰۹۱۷****۵۳۶

محمد

دهبارزی هرمزگان دهبارز رودان ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۱۰

۰۹۳۹****۳۶۴

محسن

صفایی ۵۰۰.۰۰۰ ریال