سنجش پیاده روی و اطلاع از فعالیت روزانه با همراه‌گام

همراه گام اپلیکیشنی در حوزه سلامت است که با استفاده از دانش تخصصی مبتنی بر فن‌آوری، پیاده‌روی کاربر را دنبال و او را از میزان فعالیت روزانه مطلع می‌کند.

سنجش پیاده روی با همراه گام

پس از نصب همراه‌گام بر روی تلفن همراه، هر زمان و در هر کجا در حین پیاده‌روی با به هم پیوستن مسافت پیموده شده، کیلومتر طی شده در اپلیکیشن نمایش داده می‌شود و از مقدار کالری مصرفی، کاربر را آگاه می‌سازد. همچنین افزایش کیلومتراژ جاده تندرستی همراه گام، شاخصی است که بخوبی میزان تلاش کاربر را در مسیر کسب تندرستی بیشتر نشان می‌دهد. ضمن اینکه این امکان فراهم شده تا کاربر همواره میزان فعالیت بدنی را آگاهانه زیر نظر داشته باشد. استفاده از این اپلیکیشن به صورت کاملا رایگان است.